Podnoszenie ciśnienia i zestawy hydroforowe Wilo

Niskie ciśnienie w instalacjach wodnych może stanowić duży problem, który uniemożliwi prawidłowe działanie systemu. W celu podniesienia ciśnienia w instalacjach stosuje się układy hydroforowo-pompowe lub zestawy hydroforowe.

Układ hydroforowo-pompowy składa się z pompy, hydroforu oraz przewodów ssawnych i tłocznych a także instalacji elektrycznej zasilającej cały układ, Do zestawu hydroforowo-pompowego zalicza się również łącznik ciśnieniowy oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Zasada działania układu hydroforowo-pompowego:

Rys. 1. Układ hydroforowo-pompowy [2]: 1 – kosz ssawny, 2 – zawór zwrotny, 3 – zasuwa, 4 – pompa, 5 – zawór bezpieczeństwa, 6 – zbiornik hydroforowy, 7 – zawór do upuszczania powietrza, 8 – manometr, 9 – łącznik ciśnieniowy, 10 – sterownik, 11 – przewody elektryczne, 12 – odolejacz, 13 – sprężarka, 14 – wodowskaz, 15 – ława fundamentowa, 16 – posypka żwirowa, 17 – do sieci wodociągowej

Zestawy hydroforowe składają się ze zbiornika ciśnieniowego na wodę, pompy tłoczącej oraz wyłącznika ciśnieniowego. Jego zadaniem jest doprowadzenie odpowiedniego ciśnienia oraz utrzymanie go na stałym poziomie w instalacji wodnej.

Budowa zestawu hydroforowego:

Pompy do domu i ogrodu