Nagrzewnice WinterWarm

Urządzenia WinterWarm wykorzystywane są do ogrzewania budynków w przypadku hodowli takich zwierząt jak:

 • bydło w oborach, jałownikach, cielętnikach i bukaciarniach
 • trzoda chlewna - loszki, knurki w chlewniach, odchowalniach prosiąt loszek i knurków
 • owce w owczarniach, tuczarniach jagniąt
 • kury w kurnikach, brojlerniach
 • indyki w indycznikach
 • kaczki w kacznikach
 • gęsi w gęśnikach

Urządzenia grzewcze znajdują zastosowanie również w szklarniach i tunelach foliowych gdzie uprawia się:

 • pomidora
 • ogórka
 • papryki
 • rozsady młodych roślin m.in. kapusty, sałaty, kalafiora, brokuła
 • kwiaty ozdobne

W przypadku hodowli zwierząt ważne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu i utrzymanie jej przez cały okres hodowli zwłaszcza w przypadku młodych zwierząt i podczas występowania niskich temperatur na zewnątrz.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury ma istotne znaczenie ze względu na wrażliwość uprawianych roślin lub hodowanych zwierząt na jakiekolwiek odchylenia od pożądanej temperatury, które mogą stanowić duże zagrożenie.

Nagrzewnice do szklarni oraz budynków inwentarskich - zamknięta komora spalania