Co zawiera projekt systemu ogrzewania szklarni?

Składowe projektu systemu ogrzewania szklarni

1. Część opisowa projektu ogrzewania szklarni:

 • wymiary szklarni; 
 • wysokość, szerokość oraz ilość naw; 
 • rodzaj uprawy, wymagania roślin; 
 • wielkość zapotrzebowania cieplnego;
 • rodzaj szklarni, opis konstrukcji i materiałów z których została wykonana;
 • ilość oraz moc urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
 • sposób montażu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
 • opis instalacji łączącej urządzenia

2. Część graficzna projektu ogrzewania szklarni: 

 • określenie i lokalizacja źródła ciepła: gaz, woda, olej opałowy;
 • rozmieszczenie urządzeń grzewczych na rzucie konstrukcji;
 • rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych na rzucie konstrukcji;
 • wymiary konstrukcji i odległość urządzeń od ścian budynku;
 • zasięg urządzeń grzewczych i wentylacyjnych; 

3. Zestawienie materiałów wraz z kosztorysem:

 • ilość urządzeń grzewczych 
 • ilość urządzeń wentylacyjnych 
 • akcesoria montażowe 
 • cena ostateczna