Co zawiera projekt systemu ogrzewania szklarni?

Składowe projektu systemu ogrzewania szklarni

 1. Część opisowa projektu ogrzewania szklarni:
  • wymiary szklarni; 
  • wysokość, szerokość oraz ilość naw; 
  • rodzaj uprawy, wymagania roślin; 
  • wielkość zapotrzebowania cieplnego;
  • rodzaj szklarni, opis konstrukcji i materiałów z których została wykonana;
  • ilość oraz moc urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
  • sposób montażu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
  • opis instalacji łączącej urządzenia
 2. Część graficzna projektu ogrzewania szklarni: 
  • określenie i lokalizacja źródła ciepła: gaz, woda, olej opałowy;
  • rozmieszczenie urządzeń grzewczych na rzucie konstrukcji;
  • rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych na rzucie konstrukcji;
  • wymiary konstrukcji i odległość urządzeń od ścian budynku;
  • zasięg urządzeń grzewczych i wentylacyjnych
 3. Zestawienie materiałów wraz z kosztorysem:
  • ilość urządzeń grzewczych;
  • ilość urządzeń wentylacyjnych;
  • akcesoria montażowe;
  • cena ostateczna