Do budynków inwentarskich

7806.00 - 14159.00 zł
5854.50 - 10619.25 zł
12101.00 - 13786.00 zł
9075.75 - 13786.00 zł