Przykładowe projekty systemu grzewczego szklarni

Schemat ogrzewania szklarni

Instalacja ogrzewania uprawy "buraków szczepionych" 

1. System grzewczy połączony z systemem wentylacyjnym

1

2. System grzewczy bez wentylatorów 

2