Przykładowe projekty systemu grzewczego szklarni

Schemat ogrzewania szklarni

Instalacja ogrzewania uprawy "buraków szczepionych".

1. System grzewczy połączony z systemem wentylacyjnym

1. System grzewczy połączony z systemem wentylacyjnym

2. System grzewczy bez wentylatorów

2. System grzewczy bez wentylatorów