Zawory mieszające Honneywell

Zawór mieszający służy do regulowania wody w instalacji. Doprowadza wodę zimną do ciepłej, dzięki temu możliwe jest ustawienie bezpiecznej temperatury odpowiedniej do użytkowania.

Zawory mieszające z kołnierzem Honeywell

Honeywell DR-GFLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (kołnierzowe) 
Zawory mieszające typu DR-GMLA (gwintowane) i DR-GFLA
Honeywell DR-GFLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (kołnierzowe)

Zawory mieszające Honeywell (dawna CENTRA)

Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 2,5
Zawory mieszające typu DR-GMLA (gwintowane) i DR-GFLA
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 2,5
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 4
Zawory mieszające typu DR-GMLA (gwintowane)
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 4
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) 
Zawory mieszające typu DR-GMLA (gwintowane) i DR-GFLA
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane)
Honeywell DR-GFLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (kołnierzowe) 
Zawory mieszające typu DR-GMLA (gwintowane) i DR-GFLA
Honeywell DR-GFLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (kołnierzowe)
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 2,5
Zawory mieszające typu DR-GMLA (gwintowane) i DR-GFLA
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 2,5
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 4
Zawory mieszające typu DR-GMLA (gwintowane)
Honeywell DR-GMLA Zawór mieszający prosty 3-dr PN6 (gwintowane) DN 15, Kvs 4
Honeywell ZR-MA Zawór mieszający 4-dr PN6 (gwintowane) 
Zawory czterodrogowa ZR-MA (gwintowane) i ZR-FA (kołnierzowe)
Honeywell ZR-MA Zawór mieszający czterodrogowy 4-dr PN6 (gwintowane)
Honeywell ZR-MA Zawór mieszający 4-dr PN6 (kołnierzowe)
Zawory czterodrogowa ZR-MA (gwintowane) i ZR-FA (kołnierzowe)
Honeywell ZR-FA Zawór mieszający czterodrogowy 4-dr PN6 (kołnierzowy)