System sterujący szklarnią HORTIMAX GO

Komputer HortiMax-Go! to unikalne urządzenie łączące wszystkie funkcje kontrolne w jeden system. Każda funkcja kontrolna posiada oddzielny przełącznik, który komunikuje się ze sterownikiem centralnym poprzez wspólną sieć.  

Charakterystyczną cechą komputera HortiMax-Go! jest to, że pozwala on kontrolować jednocześnie klimat, nawodnienie oraz dozowanie nawozów. Wyświetlanie wszystkich danych na jednym ekranie umożliwia łatwość obsługi. 

W przeciwieństwie do podstawowych sterowników w zbliżonym przedziale cenowym, komputer HortiMax wyposażony jest w  duży ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem. 

Nowoczesny system sterujący HORTIMAX GO Nowoczesny system sterujący HortiMax-Go jest niezwykle łatwy w obsłudze i stosunkowo niedrogi.
System sterujący szklarnią HortiMaX-Go (obudowa, panel PC, Smart Switch Meteo + Alarm)
Smart Switch do sterownika HortiMaX-Go! HortiMaX-Go! jest unikalnym rozwiązaniem pod względem sposobu połączenia z urządzeniami szklarniowymi.
Smart Switch do sterownika HortiMaX-Go!
Moduł CloudBoX do mieszalnika HortiMaX-Go! CloudBoX stanowi połączenie pomiędzy sterownikiem i serwerem. Zbiera on wszystkie zaktualizowane dane
CloudBox do HortiMaX-Go! Dostęp przez internet
Urządzenia pomiarowe HortiMaX-Go! Do podstawowych komponentów mieszalnika HortiMaX-Go! zaliczamy, np.: Meteo-Go! MTV-Go! Czujnik
Czujnik do HortiMaX-Go!